Relatietherapie (systeemtherapie)

Relatietherapie is een verzamelnaam voor alle vormen van psychotherapie die erop gericht zijn om relationele problemen tussen partners op te lossen. Tegenwoordig worden relatietherapie en gezinstherapie ook wel systeemtherapie genoemd en heet de therapeut systeemtherapeut.

Binnen een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving. Dit is een gecompliceerde proces waarbij problemen kunnen optreden. In iedere relatie komen spanningen, ergernissen en ruzies voor, dit is normaal en hoeft niet te duiden op een ongezonde of falende relatie. Wanneer partners echter in hun relatie tegen problemen oplopen die zij zelf niet meer kunnen oplossen, staan zij voor de keus om ofwel de relatie te beëindigen, of hulp van buitenaf in te schakelen. Indien er voor het laatste gekozen wordt, kan relatietherapie uitkomst bieden.

Het doel in iedere vorm van relatietherapie is, namelijk het nader tot elkaar brengen van partners ter bevordering van hun relatie. De behandelmethode per relatietherapeut kan sterk verschillen. Dit komt omdat iedere relatietherapeut in essentie een psychotherapeut is die vanuit zijn of haar eigen psychotherapeutische visie werkt.

Wanneer de problemen voornamelijk van seksuele aard zijn, heeft men meer baat bij therapie door een seksuoloog/relatietherapeut.

De Systeemtherapeut

Een systeemtherapeut is een professional afkomstig uit diverse basis disciplines die een erkende theoretische opleiding heeft gevolgd en voldoet aan de voorgeschreven eisen zoals supervisie en eigen leertherapie ervaring. Een geregistreerde systeemtherapeut beschikt over diverse therapeutische en theoretische vaardigheden. Hij is getraind om de juiste diagnose te stellen en de problematiek vervolgens adequaat te behandelen.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de site van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG).

 

Systeemtherapie 2