Werkwijze

In mijn praktijk staat de mens en zijn/haar hulpvraag centraal.

U krijgt een kennismakingsgesprek van 30 minuten gratis. Op basis van dit gesprek beslissen we samen of wij doorgaan met de behandeling of een advies waar u beter terecht kunt.

Tijdens een intakegesprek staan we uitgebreid bij uw situatie en brengen we samen uw klacht in kaart. Afhankelijke van de problematiek, persoonlijk en praktische zaken kunnen de gesprekken wekelijks, tweewekelijks of soms met een langere frequentie plaatsvinden.

In het intakegesprek word gekozen voor een individueel en/of relatietherapie.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld wel of niet ondersteunende medicatie, werk ik samen met uw huisarts. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met u en met uw toestemming.

Ik werk volgens de beroepscode van de NVRG, NVVS, EFT en NVPA en aangesloten bij RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). U kunt uiteraard vertrouwen op mijn privacybescherming.

Wet Klachten- en Geschillen zorg:

In het kader van Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ben ik als erkende therapeut die zorg verleen vanuit de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg verplicht om een klachtenregeling, klachtenfunctionaris en een geschillenregeling te hebben. Ook andere zorg die de client zelf betaalt kan onder de Wkkgz vallen.

Ik ben ingeschreven in het register van P3NL (Klachten en geschillenregeling voor psychologen, psychotherapeuten en pedagogen). P3NL heeft namens de bij haar aangesloten specialistische beroepsverenigingen een klachten-geschillenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners opgezet die voldoet aan de Wkkgz.

Klachten- en geschillenregeling, informatie voor cliënten

Ontevreden? Laat van u horen!

Bent u ontevreden over uw behandelaar?
En is uw behandelaar aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van P3NL?
Lees dan hieronder welke stappen u kunt nemen.

De klachten- en geschillenregeling van P3NL is opgesteld volgens de regels in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg.
De P3NL-regeling geldt als u een klacht heeft over de zorg door uw behandelaar die vanuit de zorgverzekering of de wet langdurige zorg wordt vergoed.Ook als u de zorg zelf betaalt, kan het zijn dat u uw klacht over deze zorg ook via de P3NL-regeling kunt indienen.

Weet u niet of uw behandelaar is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van P3NL? Kan uw behandelaar hier geen duidelijkheid over geven? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van P3NL via  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of 088 – 234 16 01. De klachtenfunctionaris zal met u nakijken of uw behandelaar is aangesloten en of u inderdaad gebruik kunt maken van de P3NL-regeling voor klachten van cliënten. Is dit niet het geval, dan informeert de klachtenfunctionaris u over andere mogelijkheden.

Stap 1: bespreek uw onvrede met de behandelaar

Als u een klacht hebt over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met hem zelf bespreken. Een gesprek over uw onvrede kan verheldering geven en is een kans om snel misverstanden op te lossen.

Stap 2: neem contact op met de klachtenfunctionaris

Soms is het lastig om met de behandelaar zelf in gesprek te gaan. Of misschien krijgt u onvoldoende gehoor. Dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris. P3NL werkt hiervoor samen met de klachtenfunctionarissen van Klacht&Company.

Het is handig als u eerst het klachtenformulier invult en per mail opstuurt naar  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Zo voorziet u de klachtenfunctionaris meteen van belangrijke informatie. De klachtenfunctionaris neemt na ontvangst van het formulier binnen twee werkdagen contact met u op. Vindt u het lastig om het klachtenformulier in te vullen of wilt u liever eerst overleggen, dan kunt u ook bellen naar 088 – 234 16 01.

download het klachtenformulier

Stap 3: gesprek en verdere acties

De klachtenfunctionaris luistert naar uw klacht en bespreekt met u wat u wilt bereiken en wat passende stappen kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een schriftelijk antwoord van uw behandelaar, als eerste stap. Ook kan de klachtenfunctionaris u en uw behandelaar begeleiden om de zaak verder uit te praten (bemiddelingsgesprek). De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig, hij oordeelt niet. Wat u en de klachtenfunctionaris met elkaar bespreken is vertrouwelijk. Als de klachtenfunctionaris verdere acties onderneemt, is uw instemming daarvoor nodig.

Stap 4: afsluiting

Als alle mogelijke stappen zijn gezet, stuurt uw behandelaar u een bericht met de uitkomst van de klachtafhandeling. In dit afsluitbericht staan ook de afspraken die u en de behandelaar onder begeleiding van de klachtenfunctionaris met elkaar hebben gemaakt.

Nog niet tevreden met de uitkomst?

Bent u het niet eens met de uitkomst van de klachtafhandeling? Dan kunt u de zaak voorleggen aan de onafhankelijke geschillencommissie psychische en pedagogische zorg. Deze commissie onderzoekt en beoordeelt uw klacht. De commissie hoort daarbij beide partijen. De geschillencommissie kan ook oordelen over een schadevergoeding, als u dat heeft gevraagd.
Uw behandelaar moet zich houden aan de uitkomst van deze geschilprocedure.

Wat zijn de kosten?

Aan het inschakelen van de klachtenfunctionaris zijn voor u géén kosten verbonden.

Schakelt u zelf een bemiddelaar of adviseur in, dan betaalt u uiteraard wel zelf de kosten van deze bemiddeling of advisering. Als u besluit om na afronding van de klacht naar de geschillencommissie te gaan dan betaalt u eenmalig een bedrag aan administratiekosten van € 52,50. Dit bedrag krijgt u terug als de geschillencommissie oordeelt dat u gelijk heeft.

Andere mogelijkheden

Er zijn nog andere mogelijkheden, buiten de P3NL-regeling, om werk te maken van uw klacht of om daarbij ondersteuning te krijgen. De klachtenfunctionaris kan u daarover informatie geven.

U kunt ook contact opnemen met het Nationale Zorgnummer. Dit is een samenwerkingsverband van patiëntenorganisaties. U belt dan naar 0900-23 56 780 of stuurt via de website een mail. Zie https://www.nationalezorgnummer.nl/ voor de contactgegevens en meer informatie.

Voor informatie en advies kunt u ook contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg. Dit meldpunt is van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Op de website vindt u u ook een ‘Klachtenwijzer’.  Zie www.landelijkmeldpuntzorg.nl voor de contactgegevens en een verdere toelichting.

 

Voor verdere informatie verwijs ik u naar:

www.P3nl.nl

www.nvpa.nl

www.nvrg.nl

www.nvvs.nl